Liên lạc

Để tìm hiểu rõ hơn về ơn gọi đan tu, cũng như để gặp gỡ các đan sĩ tráppít, bạn có thể viết thư cho chúng tôi theo trực tiếp từ trang web này.


Nếu muốn, bạn có thể cho chúng tôi địa chỉ bưu điện để chúng tôi gửi tặng bạn tập sách nhỏ về cuộc sống của đan sĩ tráppít.