Chúng tôi là ai ?

Về mặt xã hội, chúng tôi là những người lao động. Như các nông dân láng giềng của mình, chúng tôi canh tác đất đai, làm ruộng, trồng rau, trồng cây ăn trái, chăn nuôi bò sữa… Như các công nhân, chúng tôi lao động trong các phân xưởng cơ khí, kỹ thuật, xưởng mộc, xưởng cán xay bột, chế biến mứt các loại, đóng bưu kiện theo đơn đặt hàng các thành phẩm của Đan viện…

Về mặt giáo hội, chúng tôi là những tu sĩ chiêm niệm, những người dâng mình cho Chúa để phụng sự Người, phục vụ Giáo hội bằng đời sống cầu nguyện.

Về mặt truyền thống đan tu, chúng tôi là những đan sĩ tráppít, những người được kế thừa và tiếp tục phát huy di sản tinh thần đã để lại từ Thánh Tổ phụ Biển Đức, các Cha Thánh sáng lập Dòng Xitô, cách riêng là Cha Thánh Bênađô của chúng tôi. Vì dưới thời ngài làm Viện phụ mà Đan viện của chúng tôi đã thành lập, vào năm 1132.

Chúng tôi cố gắng chuyển trao lại cho thế hệ anh em đan sĩ trẻ ngày này truyền thống đan tu lâu đời này, một cách trung tín trong mức độ tối đa có thể, trong khi vẫn để ý để thích nghi với mỗi cá nhân.

Khao khát của chúng tôi là trở nên những người cầu nguyện, những người bạn của Chúa, để phụng sự Người và dự phần vào công trình cứu chuộc nhân loại. Khao khát ấy đã đang và tiếp tục hiện thực hóa ở những nơi mà chúng tôi thành lập cộng đoàn trên nhiều châu lục.

Thiết nghĩ đấy là lý do sâu xa khiến khá đông các bạn trẻ đến với Đan viện Sept-Fons chúng tôi ngày nay. Quả thật, đây là một cộng đoàn « liên hiệp quốc » với các thành viên đến từ nhiều nền văn hóa, ngôn ngữ khác nhau, nhưng được quy tụ trong cùng một khao khát và ơn gọi đan tu.

Mong là một ngày không xa, nếu Chúa muốn, những hạt giống tráppít mà hôm nay đang ươm mầm tại Đan viện Sept-Fons này, sẽ được gieo trồng trên mảnh đất Việt Nam.