Thánh Biển Đức

Thánh Biển Đức (480-547) khi đang học tại Rôma, Ý, khoảng năm mười sáu tuổi, đã cảm nhận tiếng gọi đến với đời sống đan tu. Từ bỏ mọi sự, ngài lánh riêng, sống một mình trong một hang động ở Subiacô, đồng thời thụ huấn nơi một đan sĩ kinh nghiệm tên là Rômanô.

Tiếng vang của ngài khiến các đan sĩ trong vùng đến mời ngài làm vị lão thành để hướng dẫn họ. Bị Thánh Biển Đức đòi hỏi phải thay đổi nhiều về lối sống bê bối của họ, nên các đan sĩ này đã có ý đầu độc ngài. Thánh Biển Đức vì thế đã rời họ mà đi lên núi Cassinô, nơi sẽ gắn bó cuộc đời và sự rạng danh của ngài. Chính ở núi Cassinô mà Cha Thánh Biển Đức đã viết nên Tu luật của các đan sĩ.

Vào thời Cha Thánh Biển Đức, các tu luật thì cũng đầy dẫy như các đan viện và đời sống đan tu thường không được nề nếp. Cha Thánh Biển Đức đã viết một tu luật khác với những tu luật có trước. Tu luật của ngài, có tính hiện tại đáng kinh ngạc còn mãi có giá trị ở thế kỷ XXI của chúng ta. Ai cũng có thể tiếp cận tu luật này vì nó được tiếng là khúc chiết, có mức độ và tầm quân bình. Tu luật gợi ra cho các đan sĩ những phương tiện rất đỗi đơn sơ để làm cho họ trở thành người chiêm niệm, một người kết hợp với Thiên Chúa. Những phương tiện mà mà Cha Thánh Biển Đức đã lãnh nhận ngang qua Gioan Cassianô, xuất phát từ một truyền thống được quy tầm đến thời kỳ đầu của đời sống đan tu trong các sa mạc ở Ai Cập.