Xitô

Khi thành lập « tân đan viện » vào năm 1098 ở Xitô (180 km về phía bắc Lyon, Pháp), các Thánh Rôbertô, Albêric và Stêphanô cùng các anh em đồng tu, đã không hề có ý định thành lập một dòng tu mới nào cả. Các ngài không tìm kiếm điều cách tân, nhưng là sự trung thành. Khi rời khỏi đan viện của mình, đan viện Molesme nằm ở Đông Bắc nước Pháp, các ngài không có ý đánh đổ quá khứ, nhưng là về nguồn, trở về gốc gác của đời sống đan tu theo tinh thần Biển Đức.

Như nhiều đan sĩ cùng thời, các ngài đã cảm thấy một cơn khát cho điều tuyệt đối. Các ngài đã thổi sinh khí mới vào một thể thức sống đời đan tu nhiều đòi hỏi hơn : các ngài thấy mình cần phải giữ khoảng cách và tự do đối với xã hội đương thời. Các ngài đã muốn tuân thủ Tu luật của Thánh Biển Đức như nó đã được viết ra và tìm kiếm Thiên Chúa với tất cả tấm lòng, trong một đời sống cầu nguyện và lao động.

Thánh Bênađô (1090-1153), vào Xitô vài năm sau khi đan viện này được thành lập, đã trở thành người giải thích kiệt xuất cho những khao khát của các cha thánh sáng lập. Dưới thời ngài sống, vào năm 1132 mà Đan viện Sept-Fons đã ra đời ở miền trung nước Pháp.