Cha Jérôme

Cha Jérôme (1907-1985) là đan sĩ tráppít của Đan viện Sept-Fons (Pháp). Là kỹ sư canh nông, quốc tịch Thụy Sỹ, ngài được nhớ đến bởi lòng trung tín với ơn gọi cầu nguyện. Khả năng trí thức, việc dạy triết, sự nhạy bén về những điều thuộc về Thiên Chúa đã cho phép ngài truyền thụ cho chúng ta những nẻo đường chắc chắn dẫn đến Thiên Chúa, ở giai đoạn khó khăn trong lịch sử Giáo hội đương thời. Không có Cha Jérôme, Sept-Fons có lẽ sẽ không biết đến sự thăng hoa như hiện nay.