Dom Jean-Baptiste Chautard

Dom Jean-Baptiste Chautard (1858-1935), đan sĩ tráppít Pháp. Là Viện phụ Sept-Fons từ năm 1899 đến khi qua đời, ngài phải đối diện với những khó khăn nghiêm trọng về kinh tế cũng như về những bộ luật bất công chống lại tu sĩ. Ngài vận dụng hết mọi ơn Chúa ban để phục vụ Người trong đời sống đan tu. Ngài là một linh hồn khao khát Thiên Chúa, một bậc thầy về đời sống thiêng liêng nhờ vào một học thuyết chắc chắn. Tác phẩm kinh điển L’âme de tout apostolat (Hồn tông đồ) của ngài đã gây nhiều tiếng vang. Chứng tá về đời sống cầu nguyện làm cho ngài đáng tin cậy ngay cả đối với những người không có đức tin.