Thánh Raphael

Raphael Arnaiz Baron (1911-1938) là một đan sĩ hiến sinh tráppít. Sinh tại Tây Ban Nha, là con cả trong một gia đình công giáo truyền thống có bốn người con. Được phú bẩm một tính nhạy cảm tinh tế và những ơn học thuật cũng như nghệ thuật, anh đã theo học trường kiến trúc.

Thánh Raphael đã khám phá ơn gọi tráppít khi xem một bộ phim về đan viện Sept-Fons có tựa đề Le monastère (Đan viện, 1932). Năm 1934, anh gia nhập Đan viện San Isidro de Dueñas (Tây Ban Nha). Bị bệnh tiểu đường, anh phải rời và trở lại đan viện nhiều lần. Vì không thể theo nhịp sống bình thường của đời đan tu, anh không thể tuyên khấn nhưng vẫn quyết tâm ở lại đan viện trong tư cách đan sĩ hiến sinh cho đến khi qua đời vào năm 1938.

Raphael được phong thánh năm 2009. Những bài viết thiêng liêng của anh đã chứng thực rằng, trải qua bệnh tật, anh đã trở thành một nhà chiêm niệm đích thực, hoàn toàn hướng về Bản vị Đức Giêsu Chúa chúng ta và về Thánh Thể.