Lời mời gọi

Đan sĩ trappít là một người như mọi người, nhưng lời mời gọi của Chúa đã lôi kéo anh ra khỏi cuộc sống bình thường để anh chỉ quy hướng về Đức Giêsu Kitô.